ህብረተሰቡ ውስ መኖር

ጉዞህን አስተካክል፤ እምነት ማለት በምኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ኖሮ ማሳየት ነው፡፡ አንደኛ ጉዞ እንደ ጨረስክ/ሽ የምትፈልገውን መጽሓፍ ቅዱስ ስታነብ እነዚህ ነጥቦች ያግዙሃል/ሻል፡፡

አካፍል
 1. በዚህ ሳምንት ከእግዚአብሔር ጋራ እንዴት ሳለፍክ/ሽ?
 2. እንድታመሰግን ያደረገ ነገር ምንድር ነው?
 3. እግዝአብሔር ምን እንዲረዳህ ትፈልግሃለህ?
 4. በምያስፈልግህ ነገር ውሰጥ እንዴት ልንረዳህ እንችላለን;
 5. ለእርስበርሳቸችሁ ፀልዩ
ክለሳ
 1. ከባለፈው ስብሰባችን ወዲህ ምን ምን ተለማምደሃል?
 2. እያንከባከብካቸው ያሉተ ሰዎች እንዴት ናቸው? በጣም የሚጠቅማቸው ነገር ምነድር ነው?
 3. የእግዝአብሔርን ለሌሎች ማካፍል ትችላለህ? ከነርሱ ጋር ፀልየሃል?
 4. ለነዚያ ሰዎች ፀልይ
አንብብ
\
 1. ንባቡን ድምጽህን ከፍ አርግና ሁለት ግዜ አንብብ
 2. በቡድኑ እርዳታ አንድ ሰው ንባቡን በቃሉ እንዲያነብ አርጉት
 3. የተጨመረ አዲስ ነገር ወይም የጎደለ ነገር አለ?አጣራ
 1. ይህ ንባብ ላንተ ምን ጥቅም አለው?
 2. ከዚህ ንባብ የወደድከው ነገር ወይ የረበሸ ነገር አለ?
 3. የህ ንባብ ስለ ሰው እና ስለ እግዝአብሔር ምን ይነግርሃል?
አተግብር
 1. የህን ንባብ መሰረት በማድረግ ታደርግ ዘንድ እግዝአብሔር ካንተ የሚፈልገውን ነገር ጠይቅ፤ ምን ምን ናቸው?
  • መቀየር ያለበት ፀባይ
  • መጠየቅ ያለበት ቃል ክዳን
  • መከተል የሚገባው ምሳሌ
  • መጠበቅ ያለበት ትዕዛዝ
 2. ይህን ለቡድኑ አካፍል